Kurs – Offentlige innkjøp, innovasjon og bærekraft

Offentlige innkjøp, innovasjon og bærekraft - hvordan kan små og mellomstore bedrifter lykkes i anbudsprosessen?

Forelesere: Kommunedirektør Dag Eriksen, Høyskolelektor Morten Lund og Førsteamanuensis Marit Sjøvaag.
Tid og sted: Etter nærmere avtale

Til tross for at små og mellomstore bedrifter kalles «ryggraden i norsk næringsliv» og sysselsetter over en million mennesker, har de ofte problemer med å nå opp i offentlige anbudskonkurranser.

Kommuner ønsker næringsutvikling i egen region, og offentlige anskaffelser er et mulig virkemiddel. Vi trenger et grønt skifte og en overgang til en bærekraftig økonomi, der SMBers innovasjonsevne må spille en viktig rolle. Offentlige anskaffelser kan medvirke til at nye innovative løsninger får et større marked å styrke seg i. Anskaffelsesregelverket ble overhalt i 2017 og åpner for vekting av miljøhensyn. Man kan også etablere innovasjonspartnerskap for å øke sjansen for utradisjonelle innovative løsninger på erfarte problemer.

Dette kurset vil gi små og mellomstore bedrifter nyttig kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger som ligger i regelverket, hvordan SMB’er kan bedre forstå begrensningene de offentlige aktørene opplever og bruke dem til sin fordel, og hvordan man kan jobbe med prosessene i egen organisasjon og i nettverk.

Våre forelesere:

Kommunedirektør Dag Eriksen
Høyskolelektor Morten Lund
Førsteamanuensis Marit Sjøvaag

Kursansvarlig: Marit Sjøvaag
Format: Samling
Kursstart: Etter avtale
Lengde: 12 timer
Pris: kr 2 500

Rull til toppen