Kurs – Bærekraftig vekst

Bærekraftig vekst: Trender, strategier og lønnsomhet, og grønn energitransformasjon

Forelesere: Administrerende direktør i SKIFT – Bjørn Haugland, Manager Tore Eliassen, Professor Kjell A. Eliassen og tidligere administrerende direktør i Shell – Johan Nic Vold
Tid og sted: Etter nærmere avtale

Økonomiske vurderinger har i økende grad de siste 10-15 årene blitt trukket inn som argumenter for miljøtiltak som – ikke lenger bare en kostnad, men som både lønnsomme og smarte.

Nyere forskning viser stadig tydeligere sammenhenger mellom økonomisk lønnsomhet og ulike indikatorer på bærekraft og grønn vekst. De siste årene har skandinaviske og norske selskaper også i økende grad lagt om forretningsutvikling og strategi i retning av grønn vekst og sirkulær økonomi.

Programmet oppsummerer denne nyere kunnskapen om hvordan innføring av grønn vekst skaper økt lønnsomhet, samt hvordan man presist kan skille grønnvasking fra grønn verdiskaping, privat som offentlig.

Nært knyttet til grønn vekst, er den grønne energitransformasjonen som vi finner i nesten alle land for å forsøke å begrense skadevirkningene av klimaendringene. Det er sol, vind og hydrogen samt lagring av CO2 som utgjør de nye bærekraftige elementene i denne endringsprosessen.

Programmet tar opp både hva disse nye energiformene innebærer, og hva som må til for å kunne bruke dem som erstatning for fossil energi – eller uten skadevirkningene av CO2 utslipp.

Våre forelesere:

Bjørn Haugland, Administrerende direktør i SKIFT
Professor Kjell A. Eliassen
Tore Eliassen, Manager
Johan Nic Vold, tidligere administrerende direktør i Shell

Kursansvarlig: Kjell A. Eliassen
Format: Samling
Kursstart: Etter avtale
Lengde: 12 timer
Pris: kr. 2 500

Rull til toppen