Kurs – Lobbying

Lobbying - Hvordan lykkes i påvirkningen av stat og kommune?

Forelesere: Professor Svein S. Andersen, Professor Kjell A. Eliassen og Generalsekretær i Norske Naturterapauters Hovedorganisasjon Lidia I. Myhre
Tid og sted: Etter nærmere avtale

Alle bedrifter og yrkes- og ideelle organisasjoner har behov for å påvirke og ha dialog med myndigheter på ulike nivå i stat, kommune og/eller fylkeskommune.

Økende internasjonalisering og påvirkning fra overnasjonale regionale og globale organisasjoner som EU og WTO skaper både muligheter og utfordringer på det lokale plan. Bedrifter og organisasjoner trenger informasjon i forhold til enkeltsaker som er av betydning for dem. Samtidig vil de presentere sine utfordringer og løsninger for de bestemmende myndighetene og direkte påvirke konkrete politiske og administrative beslutninger. Det siste er ofte det som forbindes med lobbying, men det utgjør kun en liten del av den totale lobbying-aktiviteten.

Det er en rekke muligheter for å drive påvirkningsarbeid. Virksomhetene kan gjøre en del av dette selv, bruke sine interesseorganisasjoner, eller de kan engasjere profesjonelle lobbyister som PR-byråer eller konsulentfirmaer. Det siste kan ofte medføre høye utgifter for virksomheten. Formene for påvirkning kan også variere, fra presentasjon av fakta, eller forskningsresultater til ulike former for press. Gjennomslag avhenger av de ressursene som bedriften eller organisasjonen har til rådighet.

Kurset gir innføring i hva lobbying er, hvorfor det er nødvendig og ulike strategier, kanaler, metoder og teknikker for lobbying. Lobbying kan foregå på ulike nivåer, men hovedvekten er lagt på nasjonale og lokale myndigheter.

Samlingene kombinerer forelesninger med diskusjoner i plenum, gruppearbeid og trening på praktisk bruk av lobbying.

Hovedtemaer:
– Hva er lobbying og hvorfor er det nødvendig?
– Ulike nivåer – ulike arenaer – politikk og administrasjon
– Ulike former for lobbying – fra fakta til press
– Hvem utfører lobbying?
– Strategier, metoder og teknikker for lobbying
– Kulturforståelse og kommunikasjon
– Media og sosiale medier som X-faktor
– Fra management til aktiv involverende ledelse og alliansebygging

Våre forelesere:

Professor Svein S. Andersen
Professor Kjell A. Eliassen
Generalsekretær i Norske Naturterapauters Hovedorganisasjon Lidia I. Myhre

Kursansvarlig: Svein S. Andersen
Format: Samling
Kursstart: Etter avtale
Lengde: 12 timer
Pris: kr 2 500

Rull til toppen