Kurs – Planlegging for det ukjente

Planlegging for det ukjente - En ny måte å tenke sikkerhet på

Forelesere: Professor Svein S. Andersen og Seniorrådgiver sikkerhetsledelse Lidia I. Myhre
Tid og sted: Etter nærmere avtale

Framtiden rommer usikkerhet som kan påvirke forretningsmodeller og planer på ulike måter.

Noen utfordringer kommer til syne som trender som åpner for gradvis tilpasning av strategi og organisasjon. Andre kommer brått og krever rask respons som utfordrer strategiske perspektiver og arbeidsmåter.

Det uventede kan være uønskede hendelser som skaper nye trusler, men også åpne for nye muligheter. Tradisjonelle planer kan i slike situasjoner være et hinder for situasjonsforståelse og beslutningstaking som krever nye grep. Slike hendelser, og utfordringene de representerer, – har stimulert utviklingen av ny teori om hvordan enkeltmennesker og organisasjoner kan møte slike utfordringer.

Som koronapandemien illustrerer, er noen typer hendelser forventet, men hvordan disse utvikler seg i forløpet er ukjent. Nedstengningen av samfunnet skapte store utfordringer for både næringsliv og i offentlig sektor. Cyberangrepet på Østre Toten og tragedien i Gjerdrum illustrer lokale utfordringer som viser klare svakheter i arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap.

Hensikten med kurset er å bygge økt kapasitet for aktiv refleksjon og nytenkning i metodeutviklingen og organiseringen av både forebyggende arbeid og krisehåndtering i møte med det ukjente.

Samlingene vil kombinere forelesninger med case-diskusjoner og presentasjon av egne utfordringer.

Hovedtemaer:
1.Typer av usikkerhet og risiko
2.Organisatorisk kapasitet – planer og praksis
3. Normalisering av avvik – faresignaler blir oversett
4. Styrking av fleksibel læring og respons
6. Påpasselig organisasjoner – kontinuerlig læring

Våre forelesere:

Professor Svein S. Andersen
Seniorrådgiver sikkerhetsledelse Lidia I. Myhre

Kursansvarlig: Professor Svein S. Andersen
Format: Samling
Kursstart: Etter avtale
Lengde: 12 timer
Pris: kr 2 500

Rull til toppen