Kurs – Sikkerhetskultur

Sikkerhetskultur som en del av bedriftskulturen

Foreleser: Lektor og seniorrådgiver i sikkerhetsledelse Lidia I. Myhre og Professor Kjell A. Eliassen.
Tid og sted: Etter nærmere avtale

Alle virksomheter har en sikkerhetskultur. Spørsmålet er om den er god eller dårlig.

Sikkerhetskultur krever kompetanse, forebygging og implementering i alle ledd. Alternativet er å erkjenne at det vil være sikkerhetshull og svakheter, og akseptere den risikoen og de konsekvensene dette innebærer.

God sikkerhetskultur hos bedrifter/organisasjoner er en forutsetning for å kunne møte dagens komplekse risiko- og trusselbilde. Det handler om å utvikle robust organisasjonskultur som gjør virksomheten i stand til å håndtere både sannsynlige og mindre sannsynlige uønskede hendelser.

Forskning viser at bedrifter som er opptatt av sikkerhetskultur øker bærekraften fordi sikkerhetstenkning har forbedringseffekt på tjenestene og produktene de leverer.

Hvilke sikkerhetsutfordringer møter vi i dag, og hvordan kan vi øke motstandsdyktigheten i egen virksomhet? Hvordan ivaretar vi den daglige driften og digitaliseringsprosessene når det kommer til fysisk sikkerhet, personellsikkerhet og informasjonssikkerhet?

I dette kurset ser vi nærmere på viktige spørsmål knyttet til sikkerhetsutfordringer, risiko og sårbarhet sett fra et globalt til et lokalt perspektiv.

Videre diskuterer vi lederrollen og tilnærmingen til sikkerhetskultur fra strategi til praksis.

Hovedtemaer:
– Trusselbildet og sikkerhetsutfordringene
– Strategisk tilnærming til sikkerhetskultur
– Sikkerhetskultur i praksis
– Vurdering av risiko og sårbarhet
– Sikkerhetskultur hos din virksomhet

Våre forelesere:

Lektor og seniorrådgiver i sikkerhetsledelse Lidia I. Myhre
Professor Kjell A. Eliassen

KursansvarligLidia I. Myhre
Format: Samling
KursstartEtter avtale
Lengde: 12 timer
Pris: kr 2 500

Rull til toppen