Om oss

IB – INSTITUTT FOR BEDRIFTSUTVIKLING

IB – Institutt for bedriftsutvikling er en privat, uavhengig virksomhet som driver utdanning og rådgivning for næringslivet.

Vår ambisjon er å tilby mennesker og bedrifter erfaringsbasert kunnskap som er til nytte for bedriften og den enkelte – nå og i framtiden. Vi former og lar oss formes av omverdenen midt i et internasjonalt forretningsliv som er i stadig utvikling og forandring.

Vår pedagogikk bygger på høy faglig kvalitet, handlingsdrevet læring, undervisningsinnhold nær virkeligheten og rådgivning som en del av undervisningen, men også som en selvstendig uavhengig virksomhet.

MENNESKENE

STYRET

Kjell A. Eliassen         Daglig leder

Lars Buer                    Rektor

Atle Bjurstedt

Lidia I. Myhre            Seniorrådgiver sikkerhetsledelse

PARTNERE

Kommer

Rull til toppen