Seminar – Omstillingsledelse i praksis

Omstillingsledelse i praksis - hvordan få det til?

Forelesere: Professor Svein S. Andersen
Tid og sted: Etter nærmere avtale

Alle virksomheter, både næringsliv og offentlig sektor, opplever krav om nytenkning. På mange områder vil evne til å motivere og utvikle menneskelige ressurser bli enda viktigere enn i dag.

I næringsliv og offentlig sektor er målstyring med vekt på resultater og differensiert belønning en hovedmodell for å skape utvikling. Det har klare begrensninger. Prestasjon defineres som resultater. Lederaktiviteter dreier seg i stor grad om management. I motsetning til dette vektlegger kurset aktiv ledelse og samhandling rundt daglige prosesser.

Prestasjonen er prosessene som skaper resultatet og praktisk utviklingsledelse knyttes til små skrittsforbedringer som styrker evnen til å levere i det daglige. Kurset bygger på forskningsbaserte innsikter om ledelse og organisering av utviklingsprosesser.

I tillegg vil det trekke på mangeårige studie av praktisk utviklingsledelse i norsk toppidrett og erfaringer med å utnytte slike innsikter i ulike virksomheter. Toppidrett er et godt eksempel på praktisk utviklingsledelse med vekt på de små skritt som beveger en fremover.

Samlingene kombinerer forelesninger med diskusjoner og øvelse på praktisk bruk i egne arbeidsoppgaver.

Hovedtemaer:
– Forankring av ambisjoner mål og praktisk konkretisering av prioriterte endringer hos de som skal realisere dem
– Målrettet forpliktende lagorganisering
– Styrking av relasjoner og samhandling innen og på tvers av enheter
– Fokus på prioritert utviklingsoppgave i daglig virksomhet
– Balansere drift og utvikling
– Fra management til aktiv involverende ledelse

Våre forelesere:

Svein S. Andersen, Professor

Kursansvarlig: Svein S. Andersen
Format: Samling
Kursstart: Etter avtale
Lengde: 12 timer
Pris: kr 2 500

Rull til toppen