Forretningsutvikling

FORRETNINGSUTVIKLING

En forretningsutviklingsplan er et styringsdokument som gir en strategi, tiltak og hvordan de skal gjennomføres for at bedriften skal bli bedre, nye mål for sin virksomhet og vokse

Forretningsutviklingsplanen utarbeides av ledere og ansatte i nært samarbeid med Institutt for Bedriftsutvikling og våre lærere, veiledere, mentorer og coacher. 

Etter en innledende kartlegging av bedriftens utgangspunkt og utfordringer gjennomføres selve utviklings arbeidet i løpet av i løpet av 10 – 12 uker med 3 samlinger med interne prosesser i bedriften i mellomperiodene. Det kan gjennomføres for en bedrift eller helst i en gruppe 3 – 5 bedrifter med 3 – 5 deltakere fra hver, hvor deltakerne også kan lære av hverandre.

Når bedriften skal snakke med banken om for eksempel finansiering, er det bra at den kan vise til en god plan. Forretningsutviklingsplanen kan også være et innsalg mot aktuelle samarbeidspartnere, investorer og lignende.

Forretningsutviklingsplanen utarbeides av ledere og ansatte i nært samarbeid med Institutt for Bedriftsutvikling
Rull til toppen