Seminar – Bedrifter – offer for kriminalitet

Bedrifter - offer for kriminalitet? Trusler og trender, og hva bedriftene kan gjøre for å beskytte seg.

Forelesere: Tidligere Ass. Politidirektør Odd Berner Malme og Bjørn Frang, daglig leder i Frang AS –  med fokus på interne trusler i bedriften. 
Tid og sted: Etter nærmere avtale

Det er dramatisk både for bedriften og de ansatte å bli offer for kriminalitet.

Globalisering av samfunnet og en økende internasjonalisering av handel bringer muligheter, men også sårbarhet i forhold til nasjonale og internasjonale kriminelle – og deres metoder for å ramme bedrifter og enkeltmennesker i jakten på økonomisk utbytte.

Kurset setter søkelys på organisert kriminalitet, trender og den grenseløse datakriminaliteten. Trusler mot bedrifter kan like gjerne komme innenfra egen bedrift, og kurset fokuserer på hvordan bygge en sikkerhetskultur og en helhetlig strategi for forebygging mot økonomiske misligheter. Å bygge en bedriftskultur som sikrer bedriften og enkeltmenneskene mot kriminalitet, er en rød tråd gjennom kurset. Det er avsatt tid til å diskutere egenerfaringer og gruppearbeid med utvikling av «best practice» for din bedrift.

Temaer som vil bli behandlet er «offerrollen» og rapportere og melde organisert kriminalitet, internasjonale og nasjonale trender – og grenseløse digitale trusler (cyber crime). Forebygging av misligheter og korrupsjon blir særdeles lagt vekt på og en helhetlig strategi for forebygging og risikoanalyse. Det er leders ansvar å bygge en god sikkerhetskultur i egen bedrift.

Hovedtemaer:
– Introduksjon om trusler og trender, og hva bedriftene kan gjøre
– Risikovurdering i egen virksomhet
– Viktighet og gjennomføring (viktighet av hva? Kanskje bruke bevissthet)
– Trusler og trender – nasjonale og internasjonale forhold
– Organisert kriminalitet – Videopresentasjon
– Illegal immigrasjon og menneskesmugling
– Illegal pengestrøm – herunder korrupsjon og hvitvasking
– Politiets oppgaver og internasjonalt samarbeid

Våre forelesere:

Odd Berner Malme, Tidligere Ass. Politidirektør
Bjørn Frang, daglig leder i Frang AS - med fokus på interne trusler i bedriften.

Kursansvarlig: Odd Berner Malme
Format: Seminar
Kursstart: Etter avtale
Lengde: 3 timer
Pris: kr 1 500

Rull til toppen